GASS er et meget stærkt og alligevel relativ let understøtningssystem i aluminium. Med en tilladelig arbejdslast (SWL) på op til 140 kN per ben, er dette det stærkeste understøtningssystem i aluminium der findes på markedet. Den store bæreevne er et resultat af støtternes specielle profiler af

højstyrkealuminium og afstivningsrammer, hvilket medfører en ekstrem høj stivhed i det samlede system. GASS har, i sammenligning med andre systemer, en væsentlig højere bæreevne. Resultatet af dette er, at antallet af nødvendige støtter og rammer kan reduceres væsentligt.