Maturix™Spar tid og penge med Maturix™:
Maturix™ muliggør en let, kosteffektiv og direkte overvågning af betonmodenhed. Der foretages temperaturmålinger hvert 10. minut via målekablet, som støbes ind i betonen. Resultaterne for betonens styrke og modenhed kan tilgås online på Maturix.com og viser det optimale afforskallingstidspunkt. Resultaterne opstilles både i tabelform og som graf og de færdige data kan herefter indsættes direkte i kvalitetsdokumentationen.
Maturix™ Step by Step:
1) Anbring kabler og sensor på den ønskede placering
2) Forbind kablet med sensor
3) Start måling og påbegynd støbning af betonen
4) Sensoren sender nu temperaturmålinger hvert 10. minut
5) Softwaren beregner automatisk udviklingen af styrke og modenhed
6) Der genereres automatisk en rapport, som kan indsættes direkte i kvalitetsdokumentationen

Fordele ved Maturix™:
Forbedret planlægning
– Overvåg betonens styrkeudvikling og modenhed i realtid fra overalt
– Få automatiske beskeder direkte når betonen har nået den ønskede styrke og modenhed, så afforskallingen kan startes og byggeprocessen fortsættes
– Optimer den overordnede projektstyring og planlægning af betonstøbningen
“Inde i betonen”:
– Mulighed for at forudse den forventede styrkeudvikling, så det optimale afforskallingstidspunkt kan estimeres
– Online indsigt i betontemperaturen giver bedre betonkvalitet, da for høje og for lave temperaturer kan forhindres
– Medregn eksterne påvirkningsfaktorer som vejrforhold i beregningerne
– Brugervenligt kontrolpanel

Reducering af materiel- og personaleudgifter:
– Optimering af udlejningsperiode for materiel og maskiner vha. beregninger om forventet styrkeudvikling
– Reducering af ventetid
– Optimering af arbejdsprocesser

Automatisk dokumentation:
– Med Maturix™ opfyldes alle dokumentationskrav jf. ISO/ASTM
– Automatisk genererede rapporter sendes trådløst og direkte til smartphone, computer eller tablet

Hard- & software:
– Trådløs sensorløsning med ekstern dataindsamling
– Ingen internetforbindelse påkrævet
– Sensor med langtidsholdbart batteri
– Global dækning gennem Sigfox-netværk
– Nem installation og aktivering af sensor
– Automatisk dokumentation

Alarmer:
Følgende alarmer kan indstilles i Maturix™-systemet:
– Minimum og maximum temperaturer samt temperaturforskelle
– Påkrævet betonstyrke
– Påkrævet betonmodenhed
– Ingen data tilgængelige (fx ved manglende tilslutning af kabel)

Ved udløsning af alarm sendes en automatisk notifikation via SMS eller e-mail.
Alarmerne kan tilpasses efter behov og ændres på Maturix.com.

Maturix™ kuffert standardindhold:
– Praktisk og holdbar kuffert
– 1- 4 sensorer
– Målekabler (Type K standardkabler. Længde og mængde efter eget valg)
– Ubegrænset adgang til Maturix™ webportal

Hvad menes der med betonens modenhed?:
Betonens modenhed angiver betonens status i hærdningsprocessen i modenhedstimer. Betonens modenhed er defineret som alderen på betonen, hvis den havde opholdt sig i et miljø med en temperatur på 20O C. Ved brug af Maturix™ tages der højde for betonens faktiske temperatur samt vejrforholdene på den pågældende lokation. Dermed kendes betonens præcise antal modenhedstimer i realtid og det bliver muligt at forudsige styrkeudviklingen over tid.
Maturix™ bruger ASTMC1074 som standard for modenhedsbaseret styrke.

Maturix™ og den rigtige betonrecept:
Maturix™ løsningen er baseret på betonens temperatur, modenhed og den beregnede styrke. Der findes mange betontyper, hvilket medfører mange varierende betonrecepter. For at kunne opnå et korrekt resultat, skal den enkelte betonrecept tilføjes til databasen. Disse kan hentes direkte fra betonleverandøren. Når betonrecepten er indtastet, kan den aktuelle styrke beregnes ud fra den målte temperatur, der automatisk opdateres hvert 10. minut.

Priser:
Med Maturix™ kan PASCHAL tilbyde den mest intelligente forskallingsløsning på markedet. Det lette og kosteffektive system adskiller sig ved en lav månedsleje samtidig med, at der kan anvendes målekabler af standardtype K. Koblet op på verdens største IoT netværk, Sigfox, garanteres en fantastisk dækning – også ved højhusbyggerier.
Maturix™-systemet fås både til udlejning og som salgsvare. Målekabler er kun salgsvarer.
Kontakt PASCHAL-Danmark for mere information omkring udlejnings- og salgspriser.