• Udskiftning af dieseltrucks til eldrevne trucks
  • Udskiftning af gasfyr og kalorifereanlæg i alle kontorer og driftbygninger til fjernvarme
  • Udskiftning af belysning til LED

Verdensmål 7 søger at sikre universel adgang til en pålidelig og bæredygtig energiforsyning. Hos PASCHAL arbejder vi hele tiden på nye måder til at reducere vores CO2-aftryk og vores energiforbrug. Indtil nu har vi udskiftet vores dieseldrevne trucks til eldrevne modeller, hvilket giver en CO2- besparelse på 30 %. Samtidig har vi skiftet vores belysning med traditionelle lysstofrør på vores kontorer og lagre til LED-pærer, som giver en besparelse af el på omkring 60 %.