Hos PASCHAL deltager vi løbende i projekter for udvikling af nye innovative metoder til effektivisering og forbedret sikkerhed i byggeriet. Vi har inden for de sidste 10 år deltaget i seks længerevarende projekter, som er blevet støttet af enten EU eller Innovationsfonden. Vi er aktuelt i gang med et længere innovations projekt som støttes af Innovationsfonden.

Dertil kommer, at vores dygtige medarbejdere hver dag søger at optimere og forbedre vores kunders og egne arbejdsgange og processer – dette ved sparring og samarbejde om hverdagens udfordringer.

Ved mange byggerier er betonstøbningen ofte en flaskehals. Betonens styrke er hidtil blevet bestemt på baggrund af manuelle beregninger og simuleringer med en stor sikkerhedsmargin.

PASCHAL-Danmark A/S har hjulpet den fynske virksomhed Sensohive med udviklingen af et IoT-baseret sensornetværk, Maturix™, der kan måle betonens modenhed, styrke og temperatur under hærdningsprocessen.

Læs mere

I samarbejde med Alexandra Instituttet har PASCHAL-Danmark A/S udviklet en Augmented Reality App, der gør det muligt at se 3D modeller af forskallingsforme eller understøtning direkte ude på byggepladsen. Med app’en kan der opnås en bedre forståelse af den elektroniske tegning og det er muligt at kontrollere, at det er monteret korrekt. Derudover reduceres risikoen for fejl på byggepladser. Det understøtter byggeriets bæredygtighedsudvikling, da transport til fejlleverancer minimeres.

Læs mere