I dag leverer vi ikke bare forskallings- og understøtningselementer, men totalløsninger indenfor alt, hvad der har med betonstøbning at gøre. Og det indebærer udover specifikt materiel til den konkrete opgave også teknisk support lige fra enkle opstillingstegninger over komplicerede beregninger til fysisk tilstedeværelse af vores ingeniører og teknikere på byggepladsen!

Vi hjælper også vore kunder med planlægning og optimering af logistikken omkring vores materiel, f.eks. forskallingsforme, således at kundens omkostninger og planlægninger bliver så optimal som muligt.

Oplevelsesparken til H.C. Andersens Hus ligger i midten af Odense og er designet af den verdenskendte japanske arkitekt Kengo Kuma. Byggeriet består både af en række af cirkulære former, som tangerer hinanden i et flydende forløb samt dobbeltkrumme dæk. De dobbeltkrummede dæk opnås ved at sammensætte en masse facetterede trekanter.

Læs mere

In-Situ prisen til Kvæsthusmolen             

Ved en stor prisfest i marts arrangeret af Dansk Beton blev bl.a. In-Situ prisen uddelt, og den blev givet til projektet på Kvæsthusmolen i København.

Læs mere

AARhus er et nyt ikonisk byggeri i bydelen Aarhus Ø. Byggeriet er tegnet af et projektteam bestående af Gehl og BIG og med dets to harmoniske AA’er, der er som to ikoniske pyramider, er det noget af det første, der ses ved indsejling til Aarhus. Formålet med området har været at gentænke hele udviklingen af den nye havnebydel Aarhus Ø.

AARhus er udviklet ved at tage udgangspunkt i Bjarke Ingels’ spørgsmål: ”Hvis alle mennesker er forskellige, hvorfor er alle lejligheder i moderne byggerier så ens?”. AARhus er svaret derpå.

Læs mere

Den nye Karen Blixen Plads forbinder området mellem Søndre Campus og de grønne arealer på Amager Fælled. Et af de centrale elementer på pladser er de tre ikoniske cykelbakker med en diameter på 39 meter, der som paddehatte rejser sig op fra den flade plads.

Læs mere

Tag kampen op mod vinteren med PAS-Luk
I Kolding bliver området omkring Campus og Design City tilføjet et nyt, flot kontorhus, ”Plinten”, som er seneste skud på stammen af byggerier i et område, der i disse år undergår en stor udvikling.

Læs mere

Danmarks første højhastighedsjernbanestrækning mellem Ringsted og København blev indviet i maj 2019. Der er tale om en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane, der er bygget til, at togene kan køre med hastigheder på op til 250 km/t og dermed sikre kortere rejsetider og mere togtrafik mellem landsdelene. Som en del af anlægsarbejdet blev der opført mange nye broer langs banestrækningen. Aarsleff A/S har bl.a. ved S-togstation Vigerslev Allé opført en af de sidste broer, der indgår i linjeføringen af den nye højhastighedsjernbane.

Læs mere

Den Sydlige Hovedlinje er en af Sveriges mest travle jernbanestrækninger og for at øge kapaciteten udvides strækningen fra to til fire spor. En strækning på ca. 5 km mellem Lund og Arlöv bygges under jorden for at reducere støjgener og samtidig bygges der nye baneoverskæringer, der skal forbedre tilgængeligheden. Byggeriet består af mange delprojekter og Paschal har leveret materiel til konstruktionen af to store tunnelfag. Tunnelfagene er blevet opført ved siden af motorvejen og er dernæst bugseres på plads under motorvejen.

Læs mere

Asnæsværket har siden 1959 produceret el og varme, primært baseret på kul. Som led i den grønne energiomstilling i Danmark er det besluttet at udfase anvendelsen af kul som brændsel. Værket er derfor blevet ombygget til at bruge bæredygtig biomasse som brændsel og vil give en årlig energibesparelse på 800.000 tons CO2. Ombygningen af værket har både omfattet etablering af ny kedel og turbine samt et transportanlæg til træflisen, der sejles ind til havnen i Asnæs.

Læs mere

Aarhus blev den første by herhjemme, der fik en letbane. Med sine 12 km der strækker sig fra Århus Hovedbanegård i centrum til Lisberg nord for Århus, vil banen ikke alene skabe forbindelse med Odder Banen og Grenå Banen, men også skabe forbindelse til nye bolig- og erhvervsområder, der vil opstå langs banen.

Læs mere

For enden af Helsingørmotorvejen ind mod København ligger Ryparken S-togs Station. Lige før stationen skal der laves en omfartvej, der skal lede en stor del af biltrafikken uden om indre by og via den kommende Nordhavnstunnel, og her er Pihl & Søn i gang med at opføre 2 nye broer, der skal føre gående og cykeltrafik sikkert over Helsingørmotorvejen og den kommende forbindelsesvej.

Læs mere