• Høj anciennitet
  • Fleksibel arbejdsplads med høj grad af indflydelse på eget arbejde
  • Rummelig arbejdsplads
  • Medarbejdere med mange forskellige baggrunde
  • Fokus på videreuddannelse
  • Afholdelse af sociale arrangementer

Verdensmål 8 har til formål at fremme vedvarende, økonomisk vækst, under hensyntagen til, at arbejdsvilkårene og produktionen også er social og miljømæssig bæredygtig. Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel.

Hos PASCHAL har vi gennem mange år gjort en indsats for at integrere nytilkomne borgere eller ansætte folk med funktionsnedsættelse. Vi stræber efter at opretholde og udvikle en mangfoldig arbejdsplads, hvor hvert individ deltager og bidrager med de kompetencer som de besidder – og det til en anstændig løn.

Som DRA-certificeret virksomhed vægter vi sikkerhed og arbejdsmiljø højt og gennemfører derfor regelmæssigt kurser i førstehjælp, løfteteknik og ergonomisk vejledning samt investerer løbende i hjælpemidler for at minimere fysisk nedslidning.

Vores medarbejderes trivsel er et vigtigt aktiv for os og vi har fokus på at opretholde et godt sammenhold blandt vores medarbejdere ved bl.a. at afholde årlige julefrokoster, sommerfester samt andre arrangementer.
En gennemsnitsanciennitet langt over det normale understreger også, at vi hos PASCHAL har fokus på at skabe og fastholde et godt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere.