Hvorfor bæredygtighed?

Hos PASCHAL-Danmark A/S har vi besluttet at arbejde målrettet med følgende fire verdensmål:

 • 7. Bæredygtig energi
 • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • 9. Industri, innovation og infrastruktur
 • 12. Ansvarligt forbrug og produktion

Hos PASCHAL-Danmark A/S tror vi på, at alle mennesker og virksomheder kan gøre en forskel og hver især gøre en indsats for at nå FN’s 17 verdensmål. Verdensmålene er vores fælles rettesnor til en mere struktureret indsats for, hvordan vi alle kan bidrage til at skabe bæredygtig udvikling frem mod 2030. Især byggebranchens indsats er vigtig for at kunne opfylde verdensmålene, da branchen er ansvarlig for en stor del af det samlede ressourceforbrug.

Målene er løsningen til at sikre en strategisk retning og til at stille bedre krav i forbindelse med konkrete byggeprojekter. Verdensmålene afspejler en kompleks virkelighed, hvor mange faktorer påvirker hinanden. En integreret indsats er altså nødvendig for at skabe en bæredygtig udvikling.

PASCHAL-Danmark A/S’ forretningsmodel har i alle årene været baseret på deleøkonomi. Anvendelsen af cirkulære modeller er således ikke noget nyt hos os, men også vi er nødt til at udfordre den gængse værdikæde og se, hvordan vi kan blive endnu bedre.

EUROPEAN RENTAL ASSOCIATON – UDLEJNING GIVER 30-50% MINDRE CO2!
Den Europæiske sammenslutning af Udlejningsforretninger (ERA), har via tre specialiserede, uafhængige forskningsfirmaer undersøgt og beregnet CO2-emissionerne i hele livscyklusen af ti udstyrstyper, der repræsenterer porteføljen af ERA’s medlemmer.
Undersøgelsen konkluderer, at effektiv anvendelse sænker det samlede CO2-aftryk, og at forretningsmodellerne i udlejningsbranchen stimulerer effektiv materielanvendelse. European Rental Association vurderer, at dette kan medføre betydelige CO2-udlednings-reduktioner i størrelsesordenen 30% og til tider over 50%.

Du kan læse ERA undersøgelse her

 

PASCHAL-Danmark A/S arbejder målrettet med disse 4 Verdensmål:

 • Udskiftning af dieseltrucks til eldrevne trucks
 • Udskiftning af gasfyr og kalorifereanlæg i alle kontorer og driftbygninger til fjernvarme
 • Udskiftning af belysning til LED
Læs mere
 • Høj anciennitet
 • Fleksibel arbejdsplads med høj grad af indflydelse på eget arbejde
 • Rummelig arbejdsplads
 • Medarbejdere med mange forskellige baggrunde
 • Fokus på videreuddannelse
 • Afholdelse af sociale arrangementer
Læs mere