Ved mange byggerier er betonstøbningen ofte en flaskehals. Betonens styrke er hidtil blevet bestemt på baggrund af manuelle beregninger og simuleringer med en stor sikkerhedsmargin.

PASCHAL-Danmark A/S har hjulpet den fynske virksomhed Sensohive med udviklingen af et IoT-baseret sensornetværk, Maturix™, der kan måle betonens modenhed, styrke og temperatur under hærdningsprocessen.

Sensoren gør det muligt at opnå præcise realtidsmålinger og derigennem opnås en mere målrettet styring af betonens hærdning. Dermed kan det optimale afforskallingstidspunkt estimeres og udlejningsperiode for materiel kan optimeres. Sensorerne sender data trådløst til Sensohives Cloud platform på Maturix.com. De fremkomne data kan ses direkte på byggepladsen via telefon eller PC.

Maturix™ er en trådløs sensorløsning, hvor de trådløse temperatursensorer monteres før betonstøbningen igangsættes. Sensorerne vikles omkring armeringen og tilsluttes sendeboksen. Denne enkle opsætning er hurtig at foretage og er yderst kosteffektiv.

Da der verden over findes mange forskellige betontyper, skal den enkelte betonrecept tilføjes til databasen. Når denne er indtastet, kan den aktuelle styrke beregnes ud fra den målte temperatur, der automatisk opdateres hvert 10. minut.

Resultatet for betonens styrke og modenhed kan tilgås online på kundens personlige bruger på Maturix.com, hvor det optimale afforskallingstidspunkt vises. Resultaterne bliver opstillet i både tabelform og som graf og de færdige data kan herefter indsættes direkte i kvalitetsdokumentationen.

Link til vores partner Maturix.com – https://maturix.com