Asnæsværket har siden 1959 produceret el og varme, primært baseret på kul. Som led i den grønne energiomstilling i Danmark er det besluttet at udfase anvendelsen af kul som brændsel. Værket er derfor blevet ombygget til at bruge bæredygtig biomasse som brændsel og vil give en årlig energibesparelse på 800.000 tons CO2. Ombygningen af værket har både omfattet etablering af ny kedel og turbine samt et transportanlæg til træflisen, der sejles ind til havnen i Asnæs.

Udfordringer:

Til støbningen af det to meter tykke turbinedæk i 11 meters højde blev systemet Shoring valgt. Systemets fleksibilitet betød, at der undervejs i støbningen kunne støbes indskudte bjælker. Samtidig kunne det store udvalg af LOGO-forskalling anvendes flere gange på byggepladsen til mange byggetakter. Et tæt samarbejde mellem Paschal’s tekniske afdeling, vores konsulent og byggepladsen betød, at den stramme tidsplan for montagen kunne holdes.

Kunde: Aarsleff A/S