Den Sydlige Hovedlinje er en af Sveriges mest travle jernbanestrækninger og for at øge kapaciteten udvides strækningen fra to til fire spor. En strækning på ca. 5 km mellem Lund og Arlöv bygges under jorden for at reducere støjgener og samtidig bygges der nye baneoverskæringer, der skal forbedre tilgængeligheden. Byggeriet består af mange delprojekter og Paschal har leveret materiel til konstruktionen af to store tunnelfag. Tunnelfagene er blevet opført ved siden af motorvejen og er dernæst bugseres på plads under motorvejen.

Paschal har leveret stor mængder af LOGO-form til de mange tunnel- og brobyggerier i projektet.

Udfordringer:

For at de to tunnelfag kunne løftes på plads, skulle motorvejen lukkes i 14 dage, for at der kunne graves ud under motorvejen. De to tunnelfag blev enkeltvis bugseret få centimeter ved hjælp af donkrafte, hvorefter faget kunne skubbes på plads.
Vores dygtige og erfarne tekniske afdeling var med til at rådgive kunden og finde den rigtige løsning på opførslen af denne komplicerede konstruktion.

Kunde: NCC og OHL