Hos PASCHAL stræber vi hver dag efter at yde den bedste service over for vores kunder. Derfor er vi også både DS/EN ISO 9001 og DRA certificeret. Dette betyder, at vi arbejder struktureret og metodisk med kvalitetsledelse, miljø og sikkerhed. Ved at vælge en DRA certificeret materieludlejer sikrer du samtidig, at vi opfylder branchestandarderne fremsat af Materielsektionen i Dansk Byggeri.

Hos PASCHAL stræber vi hver dag efter at yde den bedste service over for vores kunder. Derfor er vi også både DS/EN ISO9001 og DRA certificeret. Dette betyder, at vi arbejder struktureret og metodisk med kvalitetsledelse, miljø og sikkerhed. Ved at vælge en DRA certificeret materieludlejer sikrer du samtidig, at vi opfylder branchestandarderne fremsat af Materielsektionen i Dansk Byggeri.

ISO 9001 – PASCHAL’s kvalitetssystem

PASCHAL er certificeret efter standarden DS/EN ISO9001, der er et kvalitetsledelses-system. Standarden stiller høje krav til strategier, interessent- og risikostyring samt styring af vores processer. Standardens krav bruges som retningslinjer for, hvordan virksomhedernes aktiviteter skal udføres. Dette betyder, at der stilles krav til hele processen og at der er specifikke krav om løbende forbedringer af virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Dette betyder, at vi hos PASCHAL hele tiden udvikler og tilpasser vores produkter og services, så de matcher vores kunders ønsker og krav. Derfor gennemgår alle vores medarbejdere regelmæssig træning og uddannelse inden for samtlige relevante produktkategorier. Vores arbejdsprocesser tilrettelægges således, at der både er konsekvens og ensartethed, samtidig med at der også er den nødvendige fleksibilitet der gør, at både kunder og medarbejdere får en positiv oplevelse med fokus på overholdelse af aftaler og levering af det rigtige materiel i den rigtige kvalitet.

PASCHAL blev første gang certificeret efter DS/EN ISO9001 i år 2000 og er sidenhen blevet auditeret og gencertificeret hvert år af det uafhængige kontrolorgan DNVGL.

Hvad betyder DRA-certificering for dig som kunde?

DRA-certificeringen er en kvalitets- og miljøcertificering, der omfatter udlejningsvirksom-heder. Ved at anvende en DRA certificeret udlejer sikres det, at udlejer følger lovgivningsmæssige krav og arbejder efter branchestandarder for kvalitet, sikkerhed og miljø opstillet af Materielsektionen i Dansk Byggeri.

Hos en DRA certificeret udlejer som PASCHAL er man garanteret, at det udlejede materiel er af høj kvalitet, hvilket betyder færre driftsstop og et mere effektivt arbejdsforløb. Samtidig sikres det, at din virksomhed bliver mere miljøvenlig, når der anvendes en DRA certificeret materieludlejer, da der arbejdes målrettet på at reducere miljøbelastningen. PASCHAL har udskiftet alle dieseltrucks til el-trucks og sparer ca. 30 tons CO2 hvert år!
At benytte en DRA certificeret udlejer er også med til at øge sikkerheden for både virksomhedens og materieludlejerens medarbejdere.

Det øgede fokus på sikkerhed og kvalitet betyder også, at din virksomhed anvender materiel, hvor sikkerheden er i top. PASCHAL arbejder altid målrettet for et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø. Dette indbefatter et program for arbejdsmiljøstyring, politik og beredskab samt uddannelse og vejledning af medarbejderne.

PASCHAL var den første virksomhed der blev certificeret efter DRA-standarden, det var i år 2012. DRA-certificering og audit foretages årligt af det uafhængige kontrolorgan FORCE Technology.