Vi vil være den foretrukne leverandør af forskallings-, montage-, understøtnings- og interimsløsninger i Danmark

  • Vision
  • Mission
  • Medarbejderkultur
  • DRA- og ISO 9001-certificering

Vision
Vi skal være den foretrukne leverandør af forskallings-, montage-, understøtnings- og interimsløsninger til kunder, der efterspørger totalløsninger med vægt på kvalitet og sikkerhed.Vi vil være kendt som en seriøs virksomhed og tillidsværdig samarbejdspartner, der udlever værdierne professionalisme, engagement, kvalitet og respekt for både kunder, medarbejdere og vores omgivelser. 

Mission
Vi skal tilbyde komplette løsninger inden for forskalling, montage, understøtning og interimslukninger til den størst mulige kundegruppe inden for byggeriet i Danmark.

Medarbejderkultur

Hos PASCHAL bliver der gjort mange ting for at sikre, at alle vores medarbejdere er glade for at have PASCHAL som arbejdsplads. En vigtig del af trivsel på en arbejdsplads er at det sociale miljø er på plads. Vi går meget op i at sørge for et godt sammenhold blandt vores medarbejdere og at de kan se sig selv som en del af PASCHAL-familien. Derfor afholdes der flere forskellige arrangementer henover året som bl.a. sommerfest, julefrokost og seminarer. Vi tror på, at trivsel på arbejdspladsen er en forudsætning for at kunne udvikle gode, faglige løsninger og for at vi kan fortsætte med at være den førende inden for innovative forskallingsløsninger i Danmark. 

Vi har en flad organisationsstruktur og vores medarbejdere arbejder på tværs af afdelinger i både små og store sager. Medarbejderne er gode til at gøre brug af hinandens kompetencer og faglige vurderinger i deres daglige arbejde med at rådgive og udarbejde de bedste løsninger til et fagligt bredt felt i byggebranchen.  PASCHAL er en ambitiøs virksomhed og arbejdsplads. Vi stiller høje krav til vores medarbejdere, men der er også gode udviklingsmuligheder og rammer for at den enkelte medarbejder kan sætte sit eget præg på planlægningen og udførelse af de projekter, som vi skaber sammen. 

Kvalitetsledelse, miljø og sikkerhed i højsædet

Hos PASCHAL stræber vi hver dag efter at yde den bedste service over for vores kunder. Derfor er vi også både DS/EN ISO9001 og DRA certificeret. Dette betyder, at vi arbejder struktureret og metodisk med kvalitetsledelse, miljø og sikkerhed. Ved at vælge en DRA certificeret materieludlejer sikrer du samtidig, at vi opfylder branchestandarderne fremsat af Materielsektionen i Dansk Byggeri.

ISO 9001 – PASCHAL’s kvalitetssystem.
PASCHAL er certificeret efter standarden DS/EN ISO9001, der er et kvalitetsledelses-system. Standarden stiller høje krav til strategier, interessent- og risikostyring samt styring af vores processer. Standardens krav bruges som retningslinjer for, hvordan virksomhedernes aktiviteter skal udføres. Dette betyder, at der stilles krav til hele processen og at der er specifikke krav om løbende forbedringer af virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Dette betyder, at vi hos PASCHAL hele tiden udvikler og tilpasser vores produkter og services, så de matcher vores kunders ønsker og krav. Derfor gennemgår alle vores medarbejdere regelmæssig træning og uddannelse inden for samtlige relevante produktkategorier. Vores arbejdsprocesser tilrettelægges således, at der både er konsekvens og ensartethed, samtidig med at der også er den nødvendige fleksibilitet der gør, at både kunder og medarbejdere får en positiv oplevelse med fokus på overholdelse af aftaler og levering af det rigtige materiel i den rigtige kvalitet.

PASCHAL blev første gang certificeret efter DS/EN ISO9001 i år 2000 og er sidenhen blevet auditeret og gencertificeret hvert år af det uafhængige kontrolorgan DNVGL.

Hvad betyder DRA-certificering for mig som kunde?
DRA-certificeringen er en kvalitets- og miljøcertificering, der omfatter udlejningsvirksom-heder. Ved at anvende en DRA certificeret udlejer sikres det, at udlejer følger lovgivningsmæssige krav og arbejder efter branchestandarder for kvalitet, sikkerhed og miljø opstillet af Materielsektionen i DI / Dansk Byggeri.

Hos en DRA certificeret udlejer som PASCHAL er man garanteret, at det udlejede materiel er af høj kvalitet, hvilket betyder færre driftsstop og et mere effektivt arbejdsforløb. Samtidig sikres det, at din virksomhed bliver mere miljøvenlig, når der anvendes en DRA certificeret materieludlejer, da der arbejdes målrettet på at reducere miljøbelastningen. PASCHAL har udskiftet alle dieseltrucks til el-trucks og sparer ca. 30 tons CO2 hvert år!
At benytte en DRA certificeret udlejer er også med til at øge sikkerheden for både virksomhedens og materieludlejerens medarbejdere.

Det øgede fokus på sikkerhed og kvalitet betyder også, at din virksomhed anvender materiel, hvor sikkerheden er i top. PASCHAL arbejder altid målrettet for et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø. Dette indbefatter et program for arbejdsmiljøstyring, politik og beredskab samt uddannelse og vejledning af medarbejderne.

PASCHAL var den første virksomhed der blev certificeret efter DRA-standarden, det var i år 2012. DRA-certificering og audit foretages årligt af det uafhængige kontrolorgan FORCE Technology.